DENİZ TİCARETİ İLE UĞRAŞAN

GENÇ GİRİMCİLER DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Kütük No: 34-253/121

Derneğinizin tüzüğünü okudum ve inceledim. Tüzükte belirtilen üyelik şartlarını kabul ederek kuruluş amaçlarınıza katkıda bulunmak istiyorum. Derneğinize üyeliğimin kabulü konusunda gereğini arz ederim.

ÜYE BİLGİLERİ